Tel: 0315 – 63 07 36

Keuring aanvragen

Nederlandse groep van keurmeesters van postduiven

Keuring aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in via de button

Keuring aanvragen?

Voor het aanvragen van een of meerdere keurmeesters kunt u de lijst van keurmeesters 2023 raadplegen. U doet er verstandig aan om, voordat u de officiële aanvraag doet, contact op te nemen met de keurmeester(s) van uw keuze met de vraag of hij/zij op de betreffende keuringsdag beschikbaar is/zijn. Vervolgens vult u het digitale aanvraagformulier in.

 

Bevestiging via email

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, krijgt u daarvan, per omgaande via het door u opgegeven e-mailadres, een bevestiging dat de aanvraag is verstuurd.

Na verzending aanvraag

Mocht u per omgaande geen bevestiging ontvangen van uw aanvraag dan is uw aanvraag ook niet verzonden naar de administrateur. U kunt ook de gevraagde gegevens rechtstreeks mailen naar ondergetekende.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over keuringen kunt u vinden in de Algemene regels voor keuringen.

Keuringen kunnen uiteraard ook gewoon schriftelijk worden aangevraagd bij:

G.A. van den Bovenkamp
Roggedreef 7
7006 LW Doetinchem
mobiel: 06 – 23 46 59 52
e-mailladres: bovenkampga@hetnet.nl