Tel: 0315 – 63 07 36

Keurmeesters

Nederlandse groep van keurmeesters van postduiven

Wilt u meer informatie

Neem contact met ons op

Sinds 1925

Keurmeesters

De Vereniging Nederlandse Groep van Keurmeesters van Postduiven, in de duivenwereld beter bekend als de GvK, werd in 1925 opgericht.

De vereniging telt op dit moment 65 actieve leden, die in 2022 170 keuringen verrichtten. Voor de coronaperiode waren dat er jaarlijks ca. 400.

In het reglement Tentoonstellingen van de Nederlandse Postduivenorganisatie (NPO) is bepaald dat het keuren van postduiven op tentoonstellingen uitsluitend is voorbehouden aan leden van de NGVK.

Onze ereleden

Ere-lid worden is geen lichte onderscheiding; het vereist een onvermoeibare toewijding aan het leveren van een positieve bijdrage aan de NVGK. Namens het bestuur en alle leden van de NVGK, willen we Rein, Theo en Nico hartelijk bedanken voor hun onvermoeibare inzet en gunnen we hen van harte deze welverdiende erkenning.

N.M. de Jong

Lid van verdienste

Nico de Jong is terecht lid van verdienste vanwege zijn lange staat van dienst als gerespecteerd keurmeester en zijn langdurige betrokkenheid als bestuurslid van de GVK. Tot op de dag van vandaag blijft hij actief binnen de groep, onder andere door nieuwe keurmeesters op te leiden

Th. A. Hutten

Ere lid

Theo Hutten is erelid vanwege zijn jarenlange werkzaamheden voor de NGVK als voorzitter.

R.Th.J. Spiek

Lid van verdienste

Rein Spiek is al vele jaren een voortreffelijke keurmeester, en dat bleef niet onopgemerkt bij de familie Eijerkamp. Daarom kreeg Rein de verantwoordelijkheid over het kweekhok van de familie Eijerkamp toevertrouwd. Zoals we allemaal weten, is dat besluit verre van onverdienstelijk gebleken, en heeft Eijerkamp zich ontwikkeld tot een van de meest vooraanstaande duivenhokken met wereldwijde faam.